Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2008. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 11,8%, importētajām precēm – par 9,9%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 5,1%, bet importprecēm – par 1,2%.

Vienības vērtību pārmaiņas (%), salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Vienības vērtību pārmaiņas (%) nozīmīgākajās preču grupās

Vienības vērtību pārmaiņas 2008. gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar

2007. gada 3. ceturksni

2008. gada 2. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

11,8

9,9

5,1

1,2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

18,8

11,4

3,4

7,1

Minerālprodukti

38,2

25,7

8,0

-4,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

30,8

24,6

5,4

1,0

Plastmasas un izstrādājumi no tām

19,8

1,9

7,2

0,1

Koksne un tās izstrādājumi

-11,1

-11,0

-1,9

-6,3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,3

3,6

7,4

2,9

Metāli un to izstrādājumi

34,0

21,0

16,8

10,2

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

13,2

6,5

1,7

1,0

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

38,7

-5,5

14,9

0,8

Dažādi izstrādājumi

22,8

1,5

10,0

-3,1

2008. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 2,7 procentpunktiem) paaugstināja VV celšanās metāliem un to izstrādājumiem. VV kāpums satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam kopējo VV līmeni palielināja par 0,8 procentpunktiem, tekstilmateriāliem un minerālproduktiem - par 0,5 procentpunktiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem, kā arī plastmasām un izstrādājumiem no tām - par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme (par 0,4 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam koksnei un tās izstrādājumiem.

Kopējo importa vienības vērtības līmeni šā gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 1,0 procentpunktu) paaugstināja VV kāpums metāliem un to izstrādājumiem. VV palielināšanās pārtikas rūpniecības ražojumiem kopējo VV līmeni pacēla par 0,4 procentpunktiem, mašīnām un mehānismiem, elektroiekārtām – par 0,2 procentpunktiem. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme (attiecīgi par 0,8 un 0,2 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam minerālproduktiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi