Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, palielinājās par 1,4%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada oktobri) tās pieauga par 11,5%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

maijs

1,3

0,9

1,9

11,9

17,4

3,9

jūnijs

1,3

1,1

1,9

12,9

17,6

6,1

jūlijs

0,3

-0,2

1,3

12,4

16,2

7,1

augusts

0,9

0,7

1,4

13,1

15,5

9,8

septembris

-1,0

-0,6

-1,8

12,1

14,3

8,8

oktobris

1,4

3,9

-3,6

11,5

15,5

4,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada oktobrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008. gada oktobrī, salīdzinot ar

2008.gada septembri

2007.gada oktobri

Visa rūpniecība

111,8

1,4

11,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

105,6

0,1

6,8

Apstrādes rūpniecība

104,8

-2,6

4,3

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

107,7

-0,6

12,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,5

-0,1

2,6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

107,7

0,5

9,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

92,7

-0,5

-12,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,3

-1,3

7,9

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,3

0,0

10,5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

120,6

3,8

19,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,2

-0,1

3,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

101,8

-4,8

-5,5

Metālu ražošana

123,6

-21,8

18,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,6

0,5

9,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

114,7

2,5

17,8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

110,3

-0,4

5,6

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

114,5

-0,6

15,4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

105,2

1,2

4,6

Otrreizējā pārstrāde

80,2

-27,2

-24,2

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

146,9

18,9

48,8

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

148,1

19,5

50,0

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

107,9

0,0

9,0

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja tarifu celšana gāzes, kā arī tvaika un karstā ūdens apgādē (attiecīgi par 2,3 un 1,2 procentpunktiem). Vienlaikus lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu kritums metālu ražošanā (par 1,0 procentpunktu), otrreizējā pārstrādē (par 0,4 procentpunktiem), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju kopējo cenu līmeni, palielinot to par 7,9 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 2,6 procentpunktiem, metālu ražošanā – par 0,8 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 0,5 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem. Savukārt cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni pazemināja par 2,2 procentpunktiem, otrreizējā pārstrādē – par 0,4 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,3 procentpunktiem.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006. gada pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi