Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā novembrī samazinājās par 0,1%

2014. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 0,5%. Eksportētajai produkcijai cenas pieauga par 0,3%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm palielinājās par 0,1%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm - par 0,4%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Novembrī, salīdzinot ar pagājušā gada novembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā saglabājās nemainīgs. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai pieauga par 0,1%. Lielāka paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,4 procentpunktiem), bet lielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam pārtikas produktu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem) un datoru, elektrisko un optisko iekārtu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014. gada novembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2014. gada novembrī,

salīdzinot ar

2014. gada oktobri

2013. gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

0,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,2

1,1

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

0,1

0,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

-0,6

-0,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-1,8

3,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,5

-0,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,0

-0,2

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

-0,1

-0,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,7

-0,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

-2,0

3,6

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,3

2,0

 

apstrādes rūpniecība

94,0

0,3

0,3

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-0,3

-2,0

 

Ražotāju cenu pārmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā decembrī tiks publicēta 22. janvārī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi