Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā mēneša laikā nemainās

2014. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā nav mainījušās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai cenas samazinājās par 0,2%; tajā skaitā eksportam uz eiro zonas valstīm pazeminājās par 0,5%, bet uz ārpus eiro zonas valstīm palika nemainīgas.

Augustā, salīdzinot ar pagājušā gada augustu, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pieauga par 0,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,6%, bet eksportētajai produkcijai pieauga par 0,4%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,5 procentpunktiem), bet lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014. gada augustā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2014. gada augustā,

salīdzinot ar

2014. gada jūliju

2013. gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

0,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-2,6

-1,9

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

-0,1

0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

0,5

-0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,9

5,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

0,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,0

-0,4

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

0,0

0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

0,3

-0,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

0,9

6,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,2

0,4

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-4,3

-2,8

 

apstrādes rūpniecība

94,0

-0,2

0,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

0,6

-2,4

 

Ražotāju cenu pārmaiņas % pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu, no tām 1,6 tūkstoši – par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši – par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā septembrī tiks publicēta 21. oktobrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Rita Brice
Tālr. 67366862

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi