Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā aprīlī palielinājušās par 0,3%

2014.gada aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājušās par 0,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 0,7%, bet eksportētajai samazinājās par 0,3%; tajā skaitā eksportam uz eiro zonas valstīm - par 0,7%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm cenas nemainījās. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Aprīlī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,8%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,5%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,74 procentpunktiem) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,39 procentpunktiem). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā  (par 0,5 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014.gada aprīlī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2014.gada aprīlī,

salīdzinot ar

2014.gada martu

2013.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

0,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,2

0,7

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

0,0

0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

1,0

1,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

1,3

-2,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,6

2,2

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

0,2

1,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

1,4

-1,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

1,5

-0,2

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

1,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,7

-0,2

 

apstrādes rūpniecība

94,0

-0,1

0,3

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-0,6

-9,6

 

Ražotāju cenu pārmaiņas % pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu, no tām 1,6 tūkstoši – par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši – par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā maijā tiks publicēta 20.jūnijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Rita Brice
tālrunis 67366862

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi