Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā februārī pieaugušas par 0,1%

2014.gada februārī salīdzinājumā ar janvāri ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājušās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai samazinājās par 0,3%, bet eksportētajai pieauga par 0,5%; tajā skaitā eksportam uz eiro zonas valstīm – par 0,2% un eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm – par 0,7%.

Ražotāju cenu pieaugumu mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kāpums gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā – par 0,09 procentpunktiem un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā – par 0,04 procentpunktiem, kā arī cenu samazinājums datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 0,07 procentpunktiem un poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,05 procentpunktiem.

Februārī, salīdzinot ar pērno februāri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājies par 1,0%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,3%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,7%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā – par 0,94 procentpunktiem un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par 0,26 procentpunktiem. Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 0,35 procentpunktiem un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 0,14 procentpunktiem.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014.gada februārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2014.gada februārī,

salīdzinot ar

2014.gada janvāri

2013.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

1,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,0

3,0

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

0,1

1,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

0,0

1,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,4

-2,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,3

0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,3

1,9

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

0,0

0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,7

-0,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

0,2

-2,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,5

1,7

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,4

3,8

 

apstrādes rūpniecība

94,0

0,2

1,1

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

1,9

-3,1

 

Ražotāju cenu pārmaiņas % pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu, no tām 1,6 tūkstoši – par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši – par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzēs Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā martā tiks publicēta 23.aprīlī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi