Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā janvārī pieaugušas par 0,7%

2014.gada janvārī salīdzinājumā ar pērno decembri ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājušās par 0,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 0,9%, bet eksportētajai – par 0,4%. Ražotāju cenu pieaugumu mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kāpums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, pārtikas produktu ražošanā un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

Šajā janvārī, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,6%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā – par 0,9 procentpunktiem. Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 0,3 procentpunktiem, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē – par 0,2 procentpunktiem.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014.gada janvārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2014.gada janvārī,

salīdzinot ar

2013.gada decembri

2013.gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,7

0,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,1

1,8

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

0,3

1,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

2,3

0,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-0,5

-4,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,9

0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,3

1,6

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

0,3

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

2,0

-0,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

-0,1

-5,1

Eksportētā produkcija

100,0

0,4

1,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,7

1,9

 

apstrādes rūpniecība

94,0

0,3

0,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-2,8

-4,3

 

Ražotāju cenu pārmaiņas % pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014.gada janvārī līdzīgi kā iepriekšējos gados ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari, kas balstās uz 2012.gadā realizētās produkcijas struktūru.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu, no kurām 1,6 tūkstoši – par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši – par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

 

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā februārī tiks publicēta 21.martā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi