Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā 2013.gadā palielinājušās par 1,5%

2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gada vidējo līmeni ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,5%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 0,8%, bet eksportētajai produkcijai – par 2,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vislielākie cenu kāpumi bija ādas un ādas izstrādājumu ražošanā (par 10,9%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 8,7%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 4,1%), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 3,7%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 3,5%). Lielākie cenu samazinājumi bija atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 5,5%) un tekstilizstrādājumu ražošanā (par 2,1%).

2013. gada decembrī, salīdzinot ar 2012. gada decembri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,6%, bet eksportētajai produkcijai tās pieauga par 1,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā, savukārt pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

2013. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,7%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pazeminājās par 0,9%, bet eksportētajai – par 0,4%. Ietekmīgākais samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, bet ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada decembrī,

salīdzinot ar

2013.gada novembri

2012.gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,7

0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,4

1,1

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,2

1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-3,7

-2,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-0,7

-3,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,9

-0,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,4

1,8

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,3

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-2,7

-2,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-1,0

-4,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

1,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,5

0,6

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,1

1,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

0,1

-0,3

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2014. gada janvārī tiks publicēta 21.februārī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi