Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām 2009. gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, samazinājās par 0,9%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada aprīli) tās saruka par 2,6%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (%) 2009. gada četros mēnešos, salīdzinot ar

 

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

 

 

 

 

 

 

 

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

 

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

 

marts

*-1,7

*-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

 

I ceturksnis

-3,0

-2,3

-4,4

*4,1

9,4

-4,3

 

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

* Dati koriģēti sakarā ar respondentu sniegtās informācijas precizēšanu

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada aprīlī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

 

Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada aprīlī, salīdzinot ar

2009.gada martu

2008.gada aprīli

Visa rūpniecība

95,5

-0,9

-2,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

97,5

-2,5

-0,1

Apstrādes rūpniecība

94,7

-1,0

-7,0

Pārtikas produktu ražošana

95,3

-1,2

-2,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

98,1

0,8

-1,7

Apģērbu ražošana

100,2

-0,5

8,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

86,4

-1,9

-18,4

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

95,7

-1,2

-5,4

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

94,4

-9,0

-5,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

92,7

-3,0

-5,3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

95,0

1,5

-3,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

95,9

-1,6

-7,1

Metālu ražošana

78,4

-3,4

-39,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

101,0

1,4

5,5

Elektrisko iekārtu ražošana

99,6

1,9

1,4

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

98,2

-5,3

4,7

Mēbeļu ražošana

98,1

0,2

-7,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

98,4

0,1

22,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

96,8

-4,4

-39,1

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

4,3

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

94,7

-7,0

-48,8

2009.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā1 (par 0,3 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā2 un metālu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē3 (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaikus vislielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas4 (par 0,1 procentpunktu).

Gada laikā vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu kritumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā un metālu ražošanā (par 2,7 procentpunktiem katrā nozarē), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 0,9 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem). Savukārt vislielāko paaugstinošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 3,9 procentpunktiem).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

__________

1 galvenokārt finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā.
2 galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā, kā arī gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā.
3 galvenokārt šķirotu materiālu pārstrādē.
4 galvenokārt metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanā.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi