Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009. gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, samazinājās par 0,9%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada maiju) tās saruka par 4,8%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (%) 2009. gada piecos mēnešos

 

salīdzinot ar iepriekšējo periodu

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

 

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

 

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

 

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

 

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada maijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

 

Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada maijā, salīdzinot ar

2009.gada aprīli

2008.gada maiju

Visa rūpniecība

94,7

-0,9

-4,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

97,7

0,2

0,1

Apstrādes rūpniecība

94,6

-0,1

-7,9

Pārtikas produktu ražošana

94,6

-0,7

-3,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

98,1

0,0

-1,8

Apģērbu ražošana

100,2

0,0

7,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

85,9

-0,6

-18,0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

94,6

-1,2

-7,0

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

94,9

0,6

-2,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

91,4

-1,4

-5,8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,0

-2,2

-6,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

91,9

-4,2

-10,2

Metālu ražošana

88,8

13,3

-39,2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

101,1

0,1

7,6

Elektrisko iekārtu ražošana

101,6

2,0

2,9

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

98,1

-0,1

3,2

Mēbeļu ražošana

101,2

3,2

-1,2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

93,9

-4,6

13,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

106,7

10,2

-39,0

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

1,7

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

110,4

16,6

-46,6

 

2009.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja tarifu kritums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,9 procentpunktiem), cenu kritums nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā1) (par 0,2 procentpunktiem), pārtikas produktu, koksnes un koka izstrādājumu2) (izņemot mēbeles) ražošanā, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaikus vislielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam metālu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem).

Gada laikā lielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, pazeminot to par 2,9 procentpunktiem, atstāja cenu kritums metālu ražošanā, kā arī koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 2,5 procentpunktiem). Savukārt vislielākā paaugstinošā ietekme bija tarifu pieaugumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 2,4 procentpunktiem).

 

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

____________________________________

1) galvenokārt būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošanā
2) galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi