Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām 2009. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008. gada decembri, samazinājās par 0,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008. gada janvāri) tās pieauga par 7,2%.

Ražotāju cenu pārmaiņas sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem (procentos)


Cenu pārmaiņas 2009.gada janvārī, salīdzinot ar 2008.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecības produkcija

tai skaitā:

-0.6

7.2

vietējā tirgū realizētā produkcija

-0.7

12.1

eksportētā produkcija

-0.5

-0.8

2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008.gada decembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā - par 0,7 procentpunktiem, metālu ražošanā, elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,3 procentpunktiem katrā nozarē). Savukārt vislielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam dzērienu un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 7,6 procentpunktiem, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam koksnes un koka iztrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 2,2 procentpunktiem).

Sākot no 2009. gada janvāra, ražotāju cenu indeksa aprēķinos ieviesta Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2.redakcija (NACE 2.red.). 2009.gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2007. gadā realizētās produkcijas apjoma sadalījumu atbilstoši NACE 2.red. struktūrai. Par bāzes cenām indeksa aprēķinos izmanto iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2008. gada decembra cenās.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009. gada janvārī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008. gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecība

99.4

-0.6

7.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

100.6

0.6

6.0

Apstrādes rūpniecība

99.4

-0.6

-0.2

Pārtikas produktu ražošana

100.2

0.2

4.3

Dzērienu ražošana

104.4

4.4

12.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

100.8

0.8

3.8

Apģērbu ražošana

99.9

-0.1

8.1

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

94.7

-5.3

-13.5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102.8

2.8

3.6

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

97.7

-2.3

-1.9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

99.6

-0.4

13.7

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

97.0

-3.0

-2.7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

103.2

3.2

0.8

Metālu ražošana

93.6

-6.4

-9.9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

101.8

1.8

4.3

Elektrisko iekārtu ražošana

100.1

0.1

4.1

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

104.9

4.9

12.5

Mēbeļu ražošana

101.0

1.0

-4.8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

98.5

-1.5

51.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

107.3

7.3

-17.0

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100.0

0.0

6.5

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

111.6

11.6

-22.5

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tāl. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi