Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2008.gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 7,7%, importētajām precēm – par 8,8%.

Pērnā gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu, VV eksportētajām precēm palielinājās par 0,8%, bet importētajām precēm – par 7,9%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo – 3.ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm samazinājās par 8,5%, bet importprecēm – par 0,1%.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņas 2008. gada ceturkšņos, %


Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

eksports

imports

eksports

imports

2008 I - IV

7.7

8.8

7.7

8.8

I

9.6

7.7

2.4

2.0

II

8.8

9.9

2.3

4.6

III

11.8

9.9

5.1

1.2

IV

0.8

7.9

-8.5

-0.1

2008. gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk pazemināja VV kritums metāliem un to izstrādājumiem, koksnei un tās izstrādājumiem, minerālproduktiem un satiksmes līdzekļiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2008.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bija VV samazinājumam metāliem un to izstrādājumiem, kā arī mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām.

Gada laikā vidējo eksporta un importa vienības vērtību līmeni visvairāk ietekmēja VV celšanās metāliem un to izstrādājumiem, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem un minerālproduktiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

Vienības vērtību pārmaiņas 2008. gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar

2007. gada 4. ceturksni

2008. gada 3. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

0.8

7.9

-8.5

-0.1

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

15.4

5.7

2.7

0.2

Minerālprodukti

10.5

24.0

-15.2

1.4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

26.4

22.5

0.3

-1.3

Plastmasas un izstrādājumi no tām

10.0

-1.7

-6.2

-3.0

Koksne un tās izstrādājumi

-16.1

-19.2

-7.4

1.3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8.0

5.0

1.1

2.8

Metāli un to izstrādājumi

8.5

11.6

-25.1

-8.9

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

12.1

2.8

-0.8

-2.7

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

14.9

0.7

-15.1

9.3

Dažādi izstrādājumi

4.3

6.6

-4.7

9.8

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366696
Tatjana Ballode

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi