Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 2.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 10,8%. Resursu pamatgrupās visvairāk saruka strādnieku darba samaksa – par 20,9% un būvmateriālu cenas – par 7,6%. Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu kritumam transporta objektu būvē (par 3,3 procentpunktiem), kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā - par 2,5 procentpunktiem.
 

Būvniecības izmaksu dinamika resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

 

2009.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 1,6%. Strādnieku darba samaksa jūnijā, salīdzinot ar maiju, kritās par 2,4%, būvmateriālu cenas – par 1,3%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,2%. Vislielākā pazeminošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā (par 0,5 procentpunktiem) un transporta objektu būvē (par 0,4 procentpunktiem). Šo objektu būvizmaksas visvairāk pazemināja cenu kritums metāla konstrukcijām.

2009.gada jūnijā salīdzinājumā ar 2008.gada jūniju būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 13,5%. Resursu pamatgrupās visstraujāk saruka strādnieku darba samaksa – par 24,7%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 9,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,9%.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi