Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, samazinājās par 1,7%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada jūniju) tās saruka par 7,8%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (%) 2009. gada sešos mēnešos, salīdzinot ar

 

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

 

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

 

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

 

I ceturksnis

-3,0

-2,3

-4,4

4,1

9,4

-4,3

 

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

 

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9

 

jūnijs

-1,7

-1,8

-1,6

-7,8

-4,6

-13,1

 

II ceturksnis

-3,5

-3,8

-3,1

-5,1

-1,7

-10,7


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada jūnijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

 

Cenu indekss

(2008 XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada jūnijā, salīdzinot ar

2009.gada maiju

2008.gada jūniju

Visa rūpniecība

93,1

-1,7

-7,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

95,6

-2,1

-3,0

Apstrādes rūpniecība

93,5

-1,2

-10,3

Pārtikas produktu ražošana

93,0

-1,7

-6,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

97,6

-0,5

-2,9

Apģērbu ražošana

97,9

-2,3

4,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

86,4

0,6

-17,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

94,5

-0,1

-5,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

92,2

-2,9

-5,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

93,3

2,1

-6,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,0

0,0

-6,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

92,4

0,6

-9,1

Metālu ražošana

82,1

-7,6

-49,4

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

98,8

-2,2

0,8

Elektrisko iekārtu ražošana

102,9

1,2

3,9

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

98,3

0,2

3,0

Mēbeļu ražošana

97,6

-3,6

-5,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

90,3

-3,8

8,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

104,8

-1,6

-42,4

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

1,7

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

107,4

-2,5

-50,4


2009.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 3,5%. Vislielākais cenu samazinājums šajā laika periodā bija vērojams metālu ražošanā (par 6,5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 6,2%), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 5,8%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 5,6%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 5,4%).

Šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas samazinājās par 5,1%. Vislielākais kritums bija vērojams atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē, kā arī metālu ražošanā (attiecīgi par 48,7% un 43,1%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā par 18%. Elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā tarifi pieauga par 14,5%.

2009.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja tarifu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā1) (par 0,8 procentpunktiem), cenu kritums metālu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā2) (par 0,3 procentpunktiem), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) un mēbeļu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaikus vislielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā3) (par 0,1 procentpunktu).

Gada laikā vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu kritumam metālu ražošanā (par 4,1 procentpunktu), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,4 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 1,2 procentpunktiem), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 1,1 procentpunktu). Savukārt vislielāko paaugstinošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,5 procentpunktiem).

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

__________________________

1) galvenokārt tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī gāzveida kurināmā sadalē pa cauruļvadiem.
2) galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā.
3) galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi