Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, samazinājās par 1,4%,savukārt gada laikā (salīdzinājumā ar 2008. gada februāri) tās pieauga par 3,9%.

Ražotāju cenu pārmaiņas sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem (procentos)

2009. gada februārī, salīdzinot ar

2009. gada janvāri

2008. gada februāri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

-1,4

3,9

vietējā tirgū realizētā produkcija

-1,2

8,8

eksportētā produkcija

-1,7

-4,0

2009.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 0,5 procentpunktiem)  [1], pārtikas produktu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem) [2], nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem) [3], kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes un siltumapgādes tarifu pieaugums (par 0,1 procentpunktu) [4].

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 7,0 procentpunktiem, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Savukārt cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā pazemināja ražotāju cenu līmeni - par 2,4 procentpunktiem, metālu ražošanā - par 1,3 procentpunktiem un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē - par 0,5 procentpunktiem.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009. gada februārī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss (2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009. gada februārī, salīdzinot ar

2009. gada janvāri

2008. gada februāri

Visa rūpniecība

98,0

-1,4

3,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

100,0

-0,5

4,6

Apstrādes rūpniecība

97,5

-1,9

-3,4

Pārtikas produktu ražošana

98,3

-1,9

0,9

Dzērienu ražošana

103,0

-1,3

5,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

97,9

-2,9

0,4

Apģērbu ražošana

98,9

-1,0

5,6

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

90,7

-4,1

-15,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

97,7

-4,6

-4,4

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

93,0

-4,8

-9,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

96,8

-2,9

5,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,6

-3,5

-4,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

98,1

-4,9

-2,2

Metālu ražošana

92,0

-1,7

-20,1

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

101,1

-0,7

1,1

Elektrisko iekārtu ražošana

99,7

-0,7

-3,4

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

104,1

-0,7

10,8

Mēbeļu ražošana

101,0

0,0

-5,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

98,9

0,4

46,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

111,2

3,6

-19,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,4

6,9

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

117,6

5,3

-25,3

[1] galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā, kā arī finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā

[2] galvenokārt gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā, kā arī piena pārstrādē un siera ražošanā

[3] galvenokārt būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošanā

[4] galvenokārt elektroenerģijas ražošanā un sadalē

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi