Preses relīze

Par izmaiņām rūpniecības ražotāju cenu indeksa publicēšanā

Sākot ar preses izlaidumu par ražotāju cenu indeksu rūpniecībā 2009. gada janvārī, kura publiskošanas datums ir pārcelts no 20. februāra uz 26. februāri, ražotāju cenu indeksa aprēķini tiks veikti vienīgi saskaņā ar statistiskās klasifikācijas jauno redakciju NACE 2, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006. Vienlaicīgi ar preses izlaidumu statistikas datu bāzē būs pieejami ražotāju cenu indeksi rūpniecībā par 2005. - 2008.gadu sadalījumā pa mēnešiem, pārrēķināti atbilstoši NACE 2 klasifikācijai. Reizē ar jaunās klasifikācijas ieviešanu, mainās arī indeksa bāzes periods, kas turpmāk būs 2005.gads.

Savukārt ražotāju cenu indeksi par periodu līdz 2008. gadam (ieskaitot) saskaņā ar NACE 1 būs pieejami CSP datu bāzē tāpat kā līdz šim.

Galvenās atšķirības rūpniecības ražotāju cenu indeksos, kas aprēķināti saskaņā ar NACE 1 un NACE 2, ir dažāds saimniecisko darbību aptvērums un struktūra. Lielākās izmaiņas, kas skar kopējo cenu indeksu rūpniecībā, ir izdevējdarbības izņemšana no rūpniecības aptvēruma un ražoto preču pārvietošana starp dažādām nozarēm.

Sagatavojis Cenu statistikas departaments
Tālr. 67366852
Inga Kunstvere

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi