Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009. gada janvārī

 

 

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008. gada decembri, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 1,9%. Visstraujāk tās kritās viesnīcu un ģimenes māju būvniecībā (attiecīgi par 3,8 un 3,2%), kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā - par 2,9%. Resursu pamatgrupās strādnieku darba samaksa saruka par 7,4%.

2009. gada janvārī salīdzinājumā ar 2008. gada janvāri būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 1,0%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, kā arī būvmateriālu cenas pieauga attiecīgi par 4,3 un 0,7%. Savukārt strādnieku darba samaksa saruka par 2,7%.

Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija biroju ēku celtniecībā un transporta objektu būvē, kur tās kāpa attiecīgi par 5,7 un 1,2%. Savukārt izmaksas kritās ģimenes māju (par 3,1%) un viesnīcu būvniecībā - par 2,9%.

Sākot ar 2009. gadu, būvniecības izmaksu pārmaiņas tiek aprēķinātas katru mēnesi. 2009. gada janvārī ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto datus par būvorganizāciju pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu 2008. gadā un cenu salīdzinājumu bāze ir 2008. gada decembris.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366798
Jeļena Dobkeviča

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi