Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, pieauga par 0,1%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada oktobri) tās samazinājās par 8,8%.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2009.gadā


Cenu pārmaiņas (%), salīdzinot ar

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9

jūnijs

-1,7

-1,8

-1,6

-7,8

-4,6

-13,1

jūlijs

-0,3

-0,8

0,5

-8,4

-5,2

-13,8

augusts

0,0

-0,1

0,2

-9,3

-6,0

-14,9

septembris

0,3

-0,2

1,1

-8,0

-5,6

-12,2

oktobris

0,1

-0,7

1,4

-8,8

-9,9

-7,4


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada oktobrī svarīgākajās
rūpniecības nozarēs


Cenu indekss

(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada oktobrī, salīdzinot ar

2009.gada septembri

2008.gada oktobri

Visa rūpniecība

93,2

0,1

-8,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

93,8

-0,1

-4,6

Apstrādes rūpniecība

94,7

1,0

-7,8

Pārtikas produktu ražošana

92,8

0,2

-7,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

97,8

1,4

-2,0

Apģērbu ražošana

99,5

-4,7

1,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

90,0

2,7

-11,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

90,2

-0,1

-10,0

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

91,5

1,6

-7,7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

93,1

1,7

-9,6

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

94,3

0,4

-5,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

91,4

-1,2

-8,6

Metālu ražošana

90,5

4,9

-29,1

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

99,9

-0,7

-1,9

Elektrisko iekārtu ražošana

106,5

8,7

4,9

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

96,1

-0,5

-4,2

Mēbeļu ražošana

97,8

0,3

-5,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

85,6

-3,4

-14,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

119,7

-0,4

12,5

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

0,4

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

131,2

-0,6

20,4

 

2009.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu pieaugums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā1) (par 0,4 procentpunktiem), metālu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem), kā arī elektrisko iekārtu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem). Vienlaikus vislielākā pazeminošā ietekme bija tarifu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā2) (par 0,7 procentpunktiem), cenu kritumam apģērbu ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē).


2009. oktobrī, salīdzinot ar 2008. oktobri, vislielāko pazeminošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 2,9 procentpunktiem), cenu kritums metālu ražošanā (par 1,9 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,5 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 1,4 procentpunktiem), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem). Cenu pieaugumu atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, noteica ievērojamais cenu samazinājums 2008.gada oktobrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784


______________________________________________________
1) galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā
2) galvenokārt tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī gāzveida kurināmā sadalē pa cauruļvadiem

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi