Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada 3.ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada 3.ceturksni vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 11,2% un importētajām precēm – par 4,9%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm palielinājās par 0,3% un importprecēm – par 1,0%.

Eksporta un importa vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums dažādiem izstrādājumiem, minerālproduktiem, kā arī tekstilam un tekstilizstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, bija VV pieaugumam minerālproduktiem, tekstilam un tekstilizstrādājumiem, kā arī ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar

2010.gada 3.ceturksni

2011.gada 2.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

11,2

4,9

0,3

1,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

7,5

-0,4

1,0

-0,1

Minerālprodukti

18,0

27,4

3,4

4,2

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-3,8

5,2

0,0

1,7

Plastmasas un to izstrādājumi

15,6

4,8

1,0

1,1

Koksne un tās izstrādājumi

5,1

7,3

0,7

-4,8

Tekstils un tekstilizstrādājumi

16,5

4,1

4,8

6,4

Metāli un to izstrādājumi

21,0

7,6

0,8

1,4

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

-4,3

-1,7

-0,6

-1,0

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

3,1

-18,2

1,8

-1,8

Dažādi izstrādājumi

7,8

-4,3

14,4

4,4

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses ziņojums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011.gada 4.ceturksnī tiks publicēts 2012.g. 22. februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi