Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 0,2%. Cenu pieaugums bija vērojams preču realizācijai vietējā tirgū (par 0,1%), savukārt eksporta tirgū realizēto preču cenas samazinājās par 0,6%. Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%), metālu ražošanā (par 2,4%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 4,9%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 2,9%). Savukārt vislielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām dzērienu ražošanā - par 1,9%.

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada novembri) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 8,2%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 6,7%, bet eksportētajai produkcijai – par 10,4%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 10,3%), metālu ražošanā (par 41,1%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 12,3%) un pārtikas produktu ražošanā (par 8,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada novembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada novembrī, salīdzinot ar

2010.gada oktobri

2009.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

8,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

1,4

1,6

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

-0,1

7,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

0,0

10,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

-3,8

17,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

6,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

1,5

-3,2

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,4

4,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

0,0

9,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

-4,0

24,2

Eksportētā produkcija

100,0

-0,6

10,4

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,4

5,2

 

apstrādes rūpniecība

95,5

-0,6

10,2

Sakarā ar respondentu veiktajiem precizējumiem par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada oktobri ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gada decembrī un 2010.gadā tiks publicēts 2011.gada 21.janvārī.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi