Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,8%. Būvmateriālu cenas pieauga par 1,0%, strādnieku darba samaksa – par 0,9%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,4%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam transporta objektiem, ko pārsvarā noteica ceļu būvē izmantojamo būvmateriālu sadārdzināšanās.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 2,7%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 13,2%, bet strādnieku darba samaksa – par 1,7%. Savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7%. Galvenokārt cenu samazinājums bija vērojams sienu un griestu apdares materiāliem, kā arī grīdas segumiem.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas sadalījumā pa objektu grupām, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 3.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 2,1%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 13,7%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,9%, bet strādnieku darba samaksa – par 1,0%.

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, tai skaitā par būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksu, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu ir 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada oktobrī tiks publicēts š.g. 29.novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi