Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada septembrī salīdzinājumā ar augustu kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,4%. Ražotāju cenas saruka gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,1%), gan eksportētajai produkcijai (par 0,9%). Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija vērojami ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 7,1%), pārtikas produktu ražošanā  (par 0,5%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,4%) un dzērienu ražošanā (par 2,2%). Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 9,8%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, palielinājās par 6,8%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 4,1%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 11,4%), pārtikas produktu ražošanā (par 7,7%), metālu ražošanā (par 13,2%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 30,8%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 18,8%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi


Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada septembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada septembrī, salīdzinot ar

2011.gada augustu

2010.gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,4

6,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

1,0

9,4

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

-0,4

5,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,4

11,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-0,9

0,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,1

8,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

1,0

17,0

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

-0,2

6,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

0,0

12,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-0,2

0,8

Eksportētā produkcija

100,0

-0,9

4,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

1,0

6,9

 

apstrādes rūpniecība

92,5

-0,6

4,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-3,8

2,5

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada augustu ir pārrēķināts.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada oktobrī tiks publicēts š.g. 22.novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi