Statistikas tabula

Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu)

PCG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 16.03.2020