Statistikas tabula

Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu)

Tabulas kods datubāzē
PCG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.03.2019