Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PCG011
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti