Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

PCG011
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 10.01.2020
Par 2020. gadu 11.02.2020