Statistikas tabula

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

PC050m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti