Statistikas tabula

Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

PC042m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada septembri 08.10.2019
Par 2019. gada oktobri 08.11.2019
Par 2019. gada novembri 09.12.2019
Par 2019. gada decembri 10.01.2020
Par 2020. gada janvāri 11.02.2020
Par 2020. gada februāri 09.03.2020
Par 2020. gada martu 08.04.2020