Statistikas tabula

Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

PC042m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti