Statistikas tabula

Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

PC042m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada jūniju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada jūliju 08.08.2019
Par 2019. gada augustu 09.09.2019
Par 2019. gada septembri 08.10.2019
Par 2019. gada oktobri 08.11.2019
Par 2019. gada novembri 09.12.2019