Statistikas tabula

Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PC041m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti