Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PC021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti