Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PC021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 08.11.2018
Par 2018. gada novembri 10.12.2018