Statistikas tabula

Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro par 1kg, ja citādāk - norādīts īpaši)

Tabulas kods datubāzē
PCG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti