Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (COICOP), 1995.-2015.g

Tabulas kods datubāzē
PCG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu