Statistikas tabula

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss

Tabulas kods datubāzē
PC080c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMCI)

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMCI) atspoguļo darījumu cenu pārmaiņas mājsaimniecību sektorā jauniegādātajiem mājokļiem, kā arī citu preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas, ko mājsaimniecības kā īpašnieki, kas apdzīvo mājokli, iegādājas savām vajadzībām.

ĪAMCI ir cenu indekss, kas attiecas uz jauniem un esošiem mājokļiem, kuri ir jauniegādāti mājsaimniecību sektorā, citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļu iegādi, lielākiem remontdarbiem un uzturēšanu, mājokļa apdrošināšanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļu īpašumtiesībām.

Mājokļa cenu indekss (MCI)

Mājokļa cenu indekss (MCI) ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū.

MCI aptver visus mājokļu pirkumus neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.

MCI aptver darījumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām no vienas puses un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām. Darījumu summa ietver arī pie īpašuma pievienotā zemes gabala vērtību.