Statistikas tabula

Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas

Tabulas kods datubāzē
PC070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Mājokļa cenu indekss (MCI)

Mājokļa cenu indekss (MCI) ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū.

MCI aptver visus mājokļu pirkumus neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.

MCI aptver darījumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām no vienas puses un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām. Darījumu summa ietver arī pie īpašuma pievienotā zemes gabala vērtību.