Statistikas tabula

Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

Tabulas kods datubāzē
PC042m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti