Statistikas tabula

Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PC041m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Patēriņa cenas

Datubāzē ir publicētas svērtās aritmētiskās vidējās cenas atsevišķām patēriņa precēm, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm, galvenokārt uztura produktiem un atsevišķām nepārtikas precēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u. tml.

Galvenais cenu reģistrācijas mērķis ir cenu pārmaiņu novērtēšana noteiktā laika periodā, lai aprēķinātu PCI.

Cenu reģistrācijā tiek ņemtas vērā arī cenu atlaides kvalitatīvām precēm, kas tiek piedāvātas visiem pircējiem.

Cenas uzrādītas ar visiem nodokļiem.