Statistikas tabula

Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

Tabulas kods datubāzē
PC021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Patēriņa cenu indekss (PCI)

Patēriņa cenu indekss (PCI) atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā. PCI mēra vidējā cenu līmeņa izmaiņas iedzīvotāju patēriņā nozīmīgākajām precēm un pakalpojumiem (fiksētam patēriņa grozam). Latvijā šis indekss tiek lietots kā galvenais inflācijas rādītājs.

PCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100). No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas mēneša, gada vai jebkuram citam periodam. Lai aprēķinātu cenu pārmaiņas par ilgāku periodu, izmanto cenu indeksus ar atsauces periodiem 2010 = 100, 2005 = 100, 2000 = 100 vai 1990. gada decembris = 100.

PCI ir tīrais cenu indekss. Tas neatspoguļo ietekmi uz cenu līmeņa izmaiņām, ko nosaka patērētāju iepirkšanās paradumu, preču zīmolu vai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu maiņa.

Patēriņa cenas

Datubāzē ir publicētas svērtās aritmētiskās vidējās cenas atsevišķām patēriņa precēm, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm, galvenokārt uztura produktiem un atsevišķām nepārtikas precēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u. tml.

Galvenais cenu reģistrācijas mērķis ir cenu pārmaiņu novērtēšana noteiktā laika periodā, lai aprēķinātu PCI.

Cenu reģistrācijā tiek ņemtas vērā arī cenu atlaides kvalitatīvām precēm, kas tiek piedāvātas visiem pircējiem.

Cenas uzrādītas ar visiem nodokļiem.