Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2010. gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2010.gada maijā, salīdzinot ar 2010.gada aprīli, samazinājās par 0,1%. Gan precēm, gan pakalpojumiem cenas kritās par 0,1%. 2009.gada maijā, salīdzinot ar 2009.gada aprīli, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,5%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2010.gada maijā, salīdzinot ar 2010.gada aprīli 
 

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām maijā bija cenu kritumam pārtikai, mājokļa iekārtām, mājturības piederumiem un uzkopšanas līdzekļiem, kā arī cenu kāpumam ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikai cenu kritumu vidēji par 0,2% ietekmēja akcijas gaļai un gaļas izstrādājumiem (-0,6%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (-0,5%), saldumiem (-0,3%), zivīm un zivju izstrādājumiem (-1,1%), pienam un piena produktiem (-0,5%), tējai un kafijai (-0,8%). Noslēdzoties akcijām, cenas palielinājās olām (+1,9%), atspirdzinošajiem dzērieniem (+0,8%), eļļai un taukiem (+0,6%). Sezonas ietekmē turpināja sadārdzināties dārzeņi (+1,7%).

Mājokļa iekārtām, mājturības piederumiem un uzkopšanas līdzekļiem cenas samazinājās vidēji par 1,2%, ko visvairāk ietekmēja cenu kritums mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem par 4,2%. Lētākas kļuva arī sadzīves ierīces, mēbeles un mājsaimniecības tekstilizstrādājumi.

Ar mājokļa ekspluatāciju saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās vidēji par 0,7%, ko ietekmēja siltumenerģijas tarifu kāpums par 3,2%. Savukārt lētāka kļuva ūdens piegāde (-0,7%) un mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (-1,1%).

Dažādas akcijas ietekmēja cenu kritumu personīgās aprūpes precēm, medikamentiem, mājdzīvnieku barībai, apģērbiem, apaviem, TV, video, audio tehnikai, privāttransporta rezerves daļām un telefoniem. Cenas samazinājās arī pakalpojumiem frizētavās un personīgās aprūpes iestādēs, ziediem un augu kopšanas līdzekļiem.

Cenas palielinājās tabakas izstrādājumiem, alum, finanšu pakalpojumiem, privāttransportam, aviobiļetēm, sauszemes transporta, tūrisma un viesnīcu pakalpojumiem.

Šā gada maijā vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju 1), bija par 2,3% zemāks, tai skaitā precēm - par 1,0%, bet pakalpojumiem - par 5,6%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir samazinājies par 1,0%.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2010.gada maijā, salīdzinot ar:

2009.g.maiju

2009.g. decembri

2010.g. aprīli

Kopā

-2.3

1.4

-0.1

Pārtika

-2.5

3.4

-0.2

Alkohols, tabaka

3.5

1.6

0.2

Apģērbs, apavi

-6.9

-2.4

-0.3

Mājoklis

-4.9

3.8

0.7

Mājokļa iekārta

-6.4

-2.4

-1.2

Veselība

-2.3

-1.3

-0.3

Transports

4.2

5.6

0.0

Sakari

-5.5

-2.5

-0.2

Atpūta, kultūra

-5.2

-2.0

-0.3

Izglītība

7.2

-0.5

0.0

Viesnīcas, restorāni

-6.7

-1.3

0.0

Pārējie

-3.9

-2.1

-0.8

 

Mēneša laikā

 

Siltumenerģija

+0.15

Dārzeņi

+0.05

Cukurs, saldumi

-0.02

Maize un graudaugu izstrādājumi

-0.02

Ūdens piegāde un citi ar mājokļa uzturēšanu saistīti pakalpojumi

-0.03

Personīgās aprūpes preces

-0.03

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.04

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

-0.05

12 mēnešu laikā

 

Degviela

+0.84

Dārzeņi

+0.27

Maize un graudaugu izstrādājumi

-0.22

Gāze

-0.22

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.23

Apģērbs

-0.27

Ēdināšanas pakalpojumi

-0.33

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.35


Informācija par patēriņa cenu indeksu 2010.gada jūnijā tiks paziņota š.g. 8.jūlijā.

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

______________________

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi