Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,5 %

2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, vidējais patēriņa cenu līmenis* samazinājās par 0,5 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,4 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,6 %.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, bija cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, dažādu preču un pakalpojumu grupā, kā arī cenu pieaugumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, veselības aprūpei, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 1,1 %. Būtiskākais cenu kāpums bija gaļai un gaļas izstrādājumiem (+1,7 %), tai skaitā cenas pieauga žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,1 %), mājputnu gaļai (+2,4 %) un gaļas izstrādājumiem (+2,0 %). Dārgāka bija arī kafija (+4,7 %), šokolāde (+7,8 %) un konditorejas izstrādājumi (+2,5 %). Gada laikā bija novērojams cenu pieaugums griķiem (+17,7 %), ko daļēji ietekmēja arī Covid-19 krīze, kuras rezultātā bija pieaudzis pieprasījums pēc tiem. Vidējais cenu līmenis pieauga piena produktiem (+2,3 %), sieram un biezpienam (+2,1 %), kā arī svaigām vai atdzesētām zivīm (+9,2 %). Savukārt lētāki bija svaigi augļi (-2,2 %), kartupeļi (-9,6 %), svaigi dārzeņi (-1,8 %) un piens (-2,6 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 1,6 %. Tabakas izstrādājumi sadārdzinājās par 2,8 %. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga vidēji par 0,8 %, galvenokārt cenām palielinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (+1,6 %). Cenu pieaugumu gada laikā ietekmēja arī akcīzes nodokļa pieaugums alkoholiskajiem dzērieniem no 2020. gada 1. marta.

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis samazinājās par 2,9 %. Apģērbu cenas kritās vidēji par 2,4 %, bet apavu cenas – par 5,0 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 3,6 %, ko galvenokārt noteica vairāku komunālo pakalpojumu cenu samazinājums. Gada laikā lētāka kļuva siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, cietais kurināmais un mājokļa īre. Savukārt dārgāki kļuva mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,5 %. Cenu līmeņa pieaugumu ietekmēja zobārstniecības, ārstu speciālistu un vispārējās medicīniskās prakses pakalpojumu sadārdzinājums. Savukārt lētāki bija farmaceitiskie produkti, galvenokārt vidējam cenu līmenim samazinoties kompensējamajiem medikamentiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,5 %, ko ietekmēja degvielas cenu samazinājums par 11,9 %. Dīzeļdegvielas cenas kritās vidēji par 14,5 %, benzīna – par 9,3 %, bet auto gāzes – par 5,6 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis samazinājās pasažieru aviopārvadājumiem, ko būtiski ietekmēja Covid-19 ārkārtas situācija pasaulē. Cenas palielinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu, ka arī automašīnām.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 2,2 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis pieauga kultūras pakalpojumiem, personālajiem datoriem, laikrakstiem un žurnāliem, ziediem. Savukārt cenas samazinājās rotaļlietām.

Covid-19 atstāja savu ietekmi arī uz restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, kam vidējais cenu līmenis pieauga par 2,0 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājies restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem – par 2,3 %, ēdnīcu pakalpojumiem – par 5,0 %. Šogad vairākus mēnešus lielākā daļa ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvāja ēdienus līdzņemšanai. Lētāki bija viesnīcu pakalpojumi (-11,2 %), kam būtiski samazinājās viesu skaits pandēmijas ietekmē.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas samazinājās par 1,5 %, ko lielākoties ietekmēja cenu kritums autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Dārgāki kļuva frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija neelektriskajiem virtuves piederumiem un priekšmetiem. Savukārt cenu kāpums bija telekomunikāciju pakalpojumiem, mājokļa mēbelēm un augstākajai izglītībai.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā saglabājās nemainīgs

2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2020. gada novembri, vidējais patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Precēm vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,3 %, bet pakalpojumiem paaugstinājās par 0,5 %. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem, dažādu preču un pakalpojumu grupā, mājokļa iekārtai, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Būtiskākais cenu līmeņa kritums bija svaigiem dārzeņiem (-4,2 %). Akciju ietekmē cenas samazinājās arī žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-1,7 %), pienam (-3,0 %), maizei (-0,9 %), konditorejas izstrādājumiem (-0,9 %), kā arī brokastu pārslām (-4,8 %). Dārgāka kļuva mājputnu gaļa (+3,2 %), kā arī cūkgaļa (+3,3 %), ko ietekmēja akciju noslēgumi. Cenu līmenis palielinājās jogurtam (+3,4 %), kafijai (+1,7 %), piena produktiem (+1,4 %) un rīsiem (+8,1 %).

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis samazinājās par 3,7 %. Akciju ietekmē apģērbiem cenas samazinājās par 3,1 %, bet apaviem – par 6,1 %. Apģērbus un apavus decembra pirmajā pusē vēl bija iespējams iegādāties klātienē, līdz ar to cenu reģistrācijas perioda laikā valstī izsludinātie un pieņemtie ierobežojumi vēl būtiski neietekmēja grupas indeksu.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 0,7 %. Dārgāka kļuva siltumenerģija, ko galvenokārt ietekmēja siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā. Vidējais cenu līmenis samazinājās materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam (-1,2 %).

Mājokļa iekārtas grupā cenas samazinājās vidēji par 1,6 %. Akciju ietekmē lētāki kļuva neelektriskie virtuves piederumi un priekšmeti, kā arī mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 2,3 %. Degviela kļuva dārgāka par 3,0 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 3,7 %, benzīns – par 2,5 % un auto gāze – par 1,2 %. Vidējā cenu līmeņa palielinājums bija novērojams arī lietotām automašīnām.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 0,6 %. Akciju ietekmē lētāka kļuva barība lolojumdzīvniekiem un rotaļlietas.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā bija novērojams cenu kritums par 1,8 %, ko lielākoties ietekmēja akcijas personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vīnam, farmaceitiskajiem produktiem, savukārt cenas pieauga alum un ārstu speciālistu pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2020. gada decembrī, salīdzinot ar:

2019. g.
decembri

2020. g.
novembri

Kopā

-0,5

0,0

pārtika

1,1

0,0

alkohols, tabaka

1,6

-0,4

apģērbs, apavi

-2,9

-3,7

mājoklis

-3,6

0,7

mājokļa iekārta

0,6

-1,6

veselība

3,5

0,1

transports

-4,5

2,3

sakari

1,5

0,0

atpūta, kultūra

2,2

-0,6

izglītība

2,1

0,0

restorāni, viesnīcas

2,0

0,2

dažādas preces un pakalpojumi

-1,5

-1,8

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2020. gada decembrī bija par 8,3 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 5,8 %, bet pakalpojumiem – par 14,5 %.

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2021. gada janvārī paziņos 10. februārī. Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

Covid-19 ietekme uz decembra patēriņa cenu indeksu

Decembrī kopējais ar Covid-19 saistīto imputāciju īpatsvars bija 2,2 %, kas ir 4,3 % no kopējiem mājsaimniecību patēriņa izdevumiem.

Sakarā ar ārkārtas situācijas turpināšanos un ar to saistītiem ierobežojumiem būtiska Covid-19 ietekme bija trīs ECOICOP (Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas) apakšklasēs – Pasažieru aviopārvadājumi (imputāciju īpatsvars 50 %); kinoteātri, teātri, koncerti (imputāciju īpatsvars 100 %); kompleksie atpūtas pakalpojumi (imputāciju īpatsvars 63 %).

Imputāciju aprēķinos tika izmantotas zemāk norādītās metodes pēc Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2020. gada decembrī visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 99,5);

  2. imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam;

  3. izmantota pēdējā novērotā cena.

CSP datubāzē indeksiem ar būtisku (> 50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme. Gada statistikas sadaļā “u” pazīme noradīta pie indeksiem, kur gada laikā imputāciju skaits bija būtisks (> 50%) sešos vai vairāk mēnešos.

Detalizēta informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Decembrī Covid-19 ārkārtas situācijas ietekmē turpinājās papildu ierobežojumi gan ēdināšanas, gan izglītības pakalpojumiem. Tomēr imputāciju īpatsvars šajās patēriņa grupās bija neliels, jo lielākā daļa ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju decembrī piedāvāja ēdienus no ierastā sortimenta līdzi ņemšanai, savukārt mācības un dažādi kursi tika rīkoti attālināti. No 21. decembra stājās spēkā arī papildu ierobežojumi attiecībā uz lielāko daļu nepārtikas preču tirdzniecību, tomēr, ņemot vērā, ka cenu reģistrācijas periods ir no 4. līdz 20. datumam, cenu reģistrāciju decembrī tie neietekmēja.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova

Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366644

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi