Preses relīze

Patēriņa cenas 2006.gada aprīlī pieaugušas par 0,6%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2005.gada aprīlī, salīdzinot ar 2005.gada martu, palielinājās par 1,0%. Precēm cenas pieauga par 0,9%, bet pakalpojumiem – par 1,5%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu aprīlī bija degvielas, medicīnas pakalpojumu un pārtikas produktu cenu kāpumam. Degviela sadārdzinājās par 6,1%.

Aprīlī ievērojami pieauga pacientu iemaksas atsevišķiem medicīnas pakalpojumiem, ko noteica jaunie MK noteikumi “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, kā arī dārgāki kļuva medicīnas pakalpojumi, kuru apmaksu nesedz no valsts budžeta. Kopumā ambulatoro medicīnas pakalpojumu cenas pieauga par 13,9%, tai skaitā ģimenes ārstu un speciālistu pakalpojumi par 33,7%, bet slimnīcu - par 59,8%.

Lai gan cenas ievērojami samazinājās dārzeņiem (-14,8%), lielai daļai pārtikas produktu bija vērojams cenu pieaugums, īpaši kartupeļiem (+16,4%), sieram (+2,7%), maizei (+2,2%), sviestam un eļļām (+1,7%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+1,6%), cukuram (+1,3%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+1,1%).

Aprīlī, atbilstoši grozījumiem likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, pieauga īres maksa.

Sakarā ar jaunās sezonas preču parādīšanos tirdzniecībā turpināja pieaugt apģērba un apavu cenas.

Lētāki kļuva mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumi, datortehnika un ziedi.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, patēriņa cenas pieauga par 6,9%, tai skaitā precēm par 6,9%, pakalpojumiem – par 7,2%.

Gada pieauguma tempa palielināšanos veicināja straujāks degvielas, ambulatoro un stacionāro medicīnas pakalpojumu, īres maksas un atsevišķu pārtikas produktu (gaļas, maizes, kartupeļu) cenu kāpums nekā pirms gada. Pieauguma tempu ievērojami palielināja arī praktiski nemainīgās augļu cenas šā gada aprīlī pretstatā cenu kritumam pērn.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Grupas

04.2005

04.2004

04.2005

12.2004

04.2005

03.2005

Kopā

6.9

3.1

1.0

Pārtika

9.1

4.9

0.5

Alkohols, tabaka

2.0

2.0

0.7

Apģērbs, apavi

-0.7

-2.2

1.9

Mājoklis

4.7

1.9

1.0

Mājokļa iekārta

2.9

1.8

0.2

Veselība

15.9

8.3

6.4

Transports

16.5

7.4

2.7

Sakari

-3.0

-0.6

-0.6

Atpūta, kultūra

3.2

1.4

-0.2

Izglītība

8.1

0.1

0.0

Viesnīcas, restorāni

10.2

1.8

0.2

Pārējie

9.2

2.5

0.4

 Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Mēneša laikā

 

Degviela

+0.28

Ārstniecības pakalpojumi

+0.25

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.12

Īres maksa

+0.10

Apģērbi

+0.08

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.07

Mobilā telefona pakalpojumi

-0.02

Dārzeņi

-0.25

Gada laikā

 

Degviela

+1.24

Piens, siers, olas

+0.60

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.50

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.45

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.39

Apavi

-0.05

Mobilā telefona pakalpojumi

-0.11

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2005.gada maijā tiks paziņota š.g. 8.jūnijā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi