Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,2 %

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis* samazinājās par 0,2 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,0 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,6 %.

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2020. gada augustā bija par 8,6 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 6,0 %, bet pakalpojumiem – par 15,2 %.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada augustu, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu pieaugumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, veselības aprūpei, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 2,0 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem augļiem (+23,8 %), galvenokārt āboliem, apelsīniem un bumbieriem. Cenas pieauga arī žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+7,3 %) un gaļas izstrādājumiem (+5,0 %). Dārgāki kļuva griķi (+20,7 %), brokastu pārslas (+12,0 %), konditorejas izstrādājumi (+1,8 %), šokolāde (+3,9 %), saldējums (+4,7 %) un maize (+1,2 %). Savukārt lētāki bija svaigi dārzeņi (-7,1 %), kartupeļi (-15,3 %), mājputnu gaļa (-3,3 %), piens (-5,1 %) un piena produkti (-1,5 %).

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,3 %. Apģērbiem cenas kritās vidēji par 0,3 %, bet apaviem – par 0,1 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,2 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums siltumenerģijai, dabasgāzei, elektroenerģijai, cietajam kurināmajam un mājokļa īrei.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 3,2 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums zobārstniecības pakalpojumiem, vispārējās medicīniskās prakses un ārstu speciālistu pakalpojumiem. Lētāki bija farmaceitiskie produkti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,3 %, ko noteica cenu kritums degvielai par 11,5 %, galvenokārt dīzeļdegvielai – par 12,1 %. Benzīnam cenas samazinājās par 11,1 %, bet auto gāzei – par 9,4 %. Savukārt gada laikā cenas palielinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, personīgo transportlīdzekļu apkopei un remontam.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi kļuva dārgāki par 2,0 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis pieauga atpūtas un sporta pakalpojumiem, ziediem, laikrakstiem un žurnāliem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 3,0 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis palielinājās restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 2,3 %, ēdnīcu pakalpojumiem – par 4,9 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum, savukārt sadārdzinājās tabakas izstrādājumi, personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2020. gada augustā, salīdzinot ar:

2019. g. augustu

2019. g. decembri

2020. g. jūliju

Kopā

-0,2

-0,2

-0,5

pārtika

2,0

1,8

-1,2

alkohols, tabaka

0,2

2,0

-0,4

apģērbs, apavi

-0,3

-3,0

-1,0

mājoklis

-4,2

-4,1

-0,7

mājokļa iekārta

1,5

1,7

-0,9

veselība

3,2

2,8

0,3

transports

-4,3

-4,3

-0,6

sakari

1,1

1,2

0,0

atpūta, kultūra

2,0

3,0

0,8

izglītība

-0,1

0,2

-0,1

restorāni, viesnīcas

3,0

3,6

0,5

pārējie

0,3

0,1

-0,8

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,5 %

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2020. gada jūliju, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,5 %. Precēm vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,9 %, savukārt pakalpojumiem – pieauga par 0,4 %.

Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kritumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu kāpumam ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem.

 

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā sezonālu faktoru ietekmē bija svaigiem dārzeņiem (-9,6 %) un kartupeļiem (‑23,4 %). Galvenokārt akciju ietekmē cenas samazinājās mājputnu gaļai (-5,6 %), pienam (-3,3 %), cūkgaļai (-1,9 %), makaronu izstrādājumiem (-5,5 %), sieram un biezpienam (-1,2 %). Savukārt cenas pieauga svaigiem augļiem (+3,5 %), konditorejas izstrādājumiem (+1,1 %), sviestam (+3,5 %) un svaigām vai atdzesētām zivīm (+4,8 %).

Apģērbu un apavu grupā cenas samazinājās vidēji par 1,0 %. Akciju ietekmē lētāki kļuva apavi vidēji par 3,4 % un apģērbi – par 0,5 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis krita par 0,7 %, ko galvenokārt ietekmēja siltumenerģijas tarifa samazinājums Rīgā, vidējo siltumenerģijas cenu līmeni pazeminot par 4,5 %. Akciju ietekmē kļuva lētāki materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-1,1 %). Savukārt mājokļa īres maksa pieauga vidēji par 1,9 %, ūdensapgāde – par 2,6 % un kanalizācijas pakalpojumi – par 2,7 %.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 0,6 %. Degviela kļuva lētāka par 0,5 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 0,6 % un benzīns – par 0,6 %, bet auto gāzei cenas pieauga par 0,2 %. Cenas samazinājās pasažieru aviopārvadājumiem.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 0,8 %, ko ietekmēja cenu kāpums personālajiem datoriem un kamerām. Lētāki bija ziedi, kancelejas preces un zīmēšanas piederumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, vīnam un alum. Savukārt sadārdzinājās zobārstniecības pakalpojumi.

Covid-19 ietekme uz augusta patēriņa cenu indeksu

Augustā kopējais ar Covid-19 saistīto imputāciju skaits samazinājās līdz 0,7 %, kas ir 1,2 % no kopējiem patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās divās ECOICOP (Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas) apakšklasēs – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 100 %); Kompleksie atpūtas pakalpojumi (imputāciju īpatsvars 91 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas zemāk norādītās metodes pēc Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2020. gada augustā visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 99,8);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam.

CSP datubāzē indeksiem ar būtisku (> 50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Detalizētāka informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2020. gada septembrī paziņos 8. oktobrī.

 

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova

Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366644

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi