Preses relīze

Patēriņa cenas 2006.gada janvārī pieaugušas par 1,1%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada janvārī, salīdzinot ar 2005.gada decembri, palielinājās par 1,1%. Precēm cenas pieauga par 1,0%, bet pakalpojumiem - par 1,1%. 2005.gada janvārī, salīdzinot ar 2004.gada decembri, vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,5%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada janvārī
salīdzinot ar 2005.gada decembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām janvārī bija dārzeņu, alkoholisko dzērienu un siltumenerģijas cenu kāpumam, kā arī apģērba un apavu cenu kritumam.

Sezonas ietekmē dārzeņu cenas pieauga par 22,6%, īpaši dārgāki kļuva gurķi, tomāti un paprika. Sadārdzinājās arī kartupeļi (+3,5%), augļi (+3,8%), svaigas zivis (+1,6%), atspirdzinošie dzērieni (+3,0%). Lētāki kļuva atsevišķi piena un gaļas produkti.

Janvārī par 4,6% pieauga alkoholisko dzērienu cenas, tai skaitā stipro dzērienu – par 7,4%, ko daļēji veicināja jaunās akcīzes nodokļa likmes.

Dārgāka kļuva mājokļa uzturēšana – palielinājās maksa par siltumenerģiju (+3,4%), dabas gāzes piegādi (+19,1%), ūdens piegādi un citiem ar mājokļa uzturēšanu saistītiem izdevumiem (+3,0%). Pieauga mājokļa uzturēšanai un remontam izmantoto materiālu, kā arī pakalpojumu cenas.

Vidēji par 4,6% sadārdzinājās medicīnas pakalpojumi, īpaši zobārstniecības pakalpojumi, ārsta – speciālista apmeklējums un medicīniskās procedūras. Cenas pieauga preses izdevumiem (+7,1%) un kultūras pakalpojumiem (+3,2%).Pēc cenu krituma pērnā gada pēdējos mēnešos, janvārī par 2,0% palielinājās degvielas cenas.

Noslēdzoties akcijām, nedaudz pieauga mobilo telekomunikāciju pakalpojumu cenas. Stājoties spēkā jaunajiem pasta pakalpojumu tarifiem, tie sadārdzinājās vidēji par 48,2%.

Turpinoties sezonas preču izpārdošanām, janvārī cenas samazinājās apģērbam (-5,9%) un apaviem (-3,5%).

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, patēriņa cenas pieauga par 7,5%, tai skaitā precēm par 7,8%, pakalpojumiem – par 6,6%.

Kā katru gadu, arī 2006.gadā ir pārskatīts un aktualizēts patēriņa cenu indeksa (PCI) “grozs”, iekļaujot tajā jaunas preces un pakalpojumus un izslēdzot produktus, kas zaudējuši nozīmi iedzīvotāju izdevumos. 2006.g. PCI “grozā” ir 428 preces un pakalpojumi, katru mēnesi tiek savāktas vairāk kā 19 tūkstoši cenas ap 2,4 tūkst. tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Indeksa aprēķinos lietotie svari atspoguļo mājsaimniecību izdevumu struktūru no 2004.g IV ceturkšņa līdz 2005.g. III ceturksnim ieskaitot. Par bāzes, jeb salīdzinājuma cenām kalpo 2005.gada decembra cenas.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2006.gada janvārī salīdzinot ar:

2005.g.
janvāri

2005.g.
decembri

Kopā

7.5

1.1

Pārtika

9.5

1.9

Alkohols, tabaka

9.1

2.2

Apģērbs, apavi

1.1

-4.9

Mājoklis

11.4

2.7

Mājokļa iekārta

3.1

0.0

Veselība

10.8

1.7

Transports

10.6

1.0

Sakari

-7.0

1.0

Atpūta, kultūra

3.7

1.3

Izglītība

9.1

0.2

Viesnīcas, restorāni

11.3

0.5

Pārējie

5.6

0.5

Mēneša laikā

 

Dārzeņi

+0.27

Alkoholiskie dzērieni

+0.16

Siltumenerģija

+0.13

Gāze

+0.10

Degviela

+0.09

Augļi

+0.06

Apavi

-0.07

Apģērbi

-0.28

Gada laikā

 

Degviela

+0.88

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.68

Piens, siers, olas

+0.65

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.58

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.50

Siltumenerģija

+0.49

Gāze

+0.39

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.40

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada februārī tiks paziņota š.g. 8.martā

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi