Preses relīze

Patēriņa cenas 2005.gadā ir pieaugušas par 7,0%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2005.gadā1) pieauga par 7,0% (precēm par 7,0%, pakalpojumiem – par 6,9%). 2004.gadā šis rādītājs bija 7,3%.

2005.gada vidējais cenu līmenis 2) paaugstinājās par 6,7% (precēm – par 6,8% un pakalpojumiem – par 6,5%). Vidējais cenu pārmaiņu temps 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir rādītājs, ko sezonālās un vienreizējās cenu svārstības ietekmē mazāk, nekā cenu pārmaiņas viena gada robežās.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2005.gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 2005.gadā bija pārtikas preču un degvielas cenu kāpumam. Salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, ievērojami dārgākas kļuvušas daudzas pārtikas preces, īpaši maize (+17,6%), gaļa un gaļas produkti (+8,4%), zivis un zivju produkti (+16,7%), siers (+21,3%), piena produkti (+14,8%).

Neskatoties uz pēdējos mēnešos novēroto cenu kritumu, degviela pērn sadārdzinājusies par 19,4%. Degvielas cenu kāpums lielā mērā ir ietekmējis sauszemes transporta pakalpojumu cenas, kas pieaugušas vidēji par 14,5%. Būtiski dārgāka kļuvusi gāze (+22,3%), cietais

 

kurināmais (+22,8%), siltumenerģija (+9,2%), atkritumu savākšana (+14,0%), kā arī citi ar mājokļa uzturēšanu saistīti izdevumi. Ievērojami dārgāki kļuvuši ēdināšanas, viesnīcu, medicīnas, atsevišķi izglītības, finanšu un personīgās aprūpes pakalpojumi.

Lielākā pazeminošā ietekme uz cenu līmeni pērn bija telekomunikāciju pakalpojumiem (-6,4%). Lētāki kļuva gan fiksēto, gan mobilo telekomunikāciju pakalpojumi, kā arī interneta lietošana. Cenas pazeminājās arī datortehnikai, mobilajiem telefoniem, sporta un atpūtas piederumiem, TV, audio un video aparatūrai.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2005.gadā

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas 2005.gadā ietekmēja visvairāk:

(% punkti)

Degviela

+0.84

Piens, siers, olas

+0.71

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.61

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.61

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.48

Siltumenerģija

+0.36

Gāze

+0.29

Tabakas izstrādājumi

+0.28

Sauszemes transporta pakalpojumi

+0.25

Ambulatorie pakalpojumi

+0.23

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.36

Pērn būtiskas cenu pārmaiņas nav novērotas apģērbam un apaviem, sadzīves tehnikai, autotransporta iegādei, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, dzelzceļa transporta, apdrošināšanas un pasta pakalpojumiem.

Administratīvi regulējamās cenas 2005.gadā pieaugušas par 7,5%.

Galvenie cenu pārmaiņu noteicošie faktori 2005.gadā atsevišķās patēriņa grupās:

Pārtika: turpinājās 2004.g. iesācies straujais cenu kāpums lielākai daļai pārtikas produktu, vidēji no 8% līdz 20%. Būtisks cenu kāpums nebija vērojams vienīgi cukuram, saldumiem, garšvielām, sulām un minerālūdeņiem.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI,

(% punkti)

 

Transports: noteicošais bija degvielas cenu kāpums, galvenokārt ārēju faktoru ietekmē. Gada laikā nozīmīgi sadārdzinājās arī autotransporta pakalpojumi.

Mājoklis: cenu kāpumu šajā grupā galvenokārt noteica administratīvi regulējamo cenu pieaugums siltumenerģijai, gāzei, īres maksai, ūdens piegādei, atkritumu savākšanai. Būtisks cenu kāpums bija arī cietajam kurināmajam un sašķidrinātajai balonu gāzei.

Viesnīcas un restorāni: nozīmīgi sadārdzinājušies ēdināšanas pakalpojumi gan kafejnīcās un restorānos, gan iestāžu ēdnīcās. Cenas ievērojami pieaugušas viesnīcu pakalpojumiem.

Alkohols, tabaka: lielākā ietekme bija cenu kāpumam cigaretēm, ko daļēji varēja veicināt akcīzes nodokļa palielināšana 2005.gada janvārī, kā arī aizliegums pārdot tabakas izstrādājumus tirgū. Cenas būtiski pieauga alum, bet maz mainījās stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīniem.

Sakari: atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, ievērojami ir aktivizējies telekomunikāciju tirgus. Gada laikā cenu samazināšanās bija vērojama gan fiksēto, gan mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem, kā arī lētāka kļuvusi interneta lietošana.

PCI un cenu pārmaiņas 2005.gadā bija sekojošas:

(procentos)

  

Cenu indekss
2000=100

Cenu pārmaiņas pret:

iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

iepriekšējā gada decembri

iepriekšējo mēnesi

2005

I

117.6

6.6

0.5

0.5

  

II

118.7

6.9

1.5

0.9

  

III

119.4

6.4

2.1

0.6

  

IV

120.6

6.9

3.1

1.0

  

V

121.5

6.3

3.9

0.7

VI

122.2

6.3

4.5

0.6

 

VII

122.1

6.1

4.4

0.0

 

VIII

122.0

6.1

4.3

-0.1

 

IX

123.8

7.2

5.9

1.5

 

X

124.9

7.6

6.8

0.8

 

XI

125.2

7.4

7.1

0.3

 

XII

125.1

7.0

7.0

-0.1

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenu līmenis pazeminājās par 0,1% (precēm cenas samazinājās par 0,2%, pakalpojumiem pieauga par 0,2%). 2004.gada decembrī, salīdzinot ar 2004.gada novembri, patēriņa cenas pieauga par 0,3%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2005.gada decembrī

Vidējā cenu līmeņa izmaiņas mēneša laikā galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai un apaviem, kā arī vairāku pārtikas produktu sadārdzināšanās.

Degvielas cenas decembrī pazeminājušās par 2,6%.

Izpārdošanu un atlaižu ietekmē cenas pazeminājās apģērbam (-0,1%), apaviem (-6,9%), sadzīves tehnikai (-1,5%), tekstilizstrādājumiem (-1,8%), TV, audio, video tehnikai (-1,4%). Tradicionāli atsevišķiem pasta un mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem bija spēkā svētku akcijas.

Decembrī turpināja pieaugt cenas maizei (+0,7%), gaļas produktiem (+0,5%), zivīm un zivju produkcijai (+1,6%), piena produktiem (+0,4%), olām (+0,4%), dārzeņiem (+5,5%). Savukārt nedaudz lētāks kļuva siers (-0,3%), eļļa un tauki (-0,5%), kafija (-3,0%), kartupeļi (-1,6%).

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu
līmeņa pārmaiņas decembrī ietekmēja visvairāk:

(% punkti)

 

Cenas paaugstinājās ūdens piegādei, atkritumu savākšanai, zobārstniecības pakalpojumiem. Dārgāki kļuva atsevišķi kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumi. Pieauga maksa par bērnudārza apmeklējumu. Turpināja palielināties ēdināšanas pakalpojumu cenas.

Dārzeņi, kartupeļi

+0.06

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.04

Ēdināšanas pakalpojumi`

+0.04

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.03

Tūrisma ceļojumi

+0.03

Tēja, kafija

-0.02

Autotransports

-0.02

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.05

Degviela

-0.13

Apavi

-0.13

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.

1)

2005.gada decembrī, salīdzinot ar 2004.gada decembri

2)

2005.gada 12 mēneši, salīdzinot ar 2004.gada 12 mēnešiem

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Oskars Alksnis 7366865

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi