Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2006.g. novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada novembrī, salīdzinot ar 2006.gada oktobri, palielinājās par 1,0%. Precēm cenas pieauga par 1,1%, bet pakalpojumiem – par 0,6%. 2005.gada novembrī, salīdzinot ar 2005.gada oktobri, vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,3%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām bija pārtikas produktu un siltumenerģijas cenu kāpumam, kā arī degvielas cenu kritumam.

Cenu kāpumu pārtikas produktiem galvenokārt noteica cenu pieaugums dārzeņiem (+15,9%), maizei (+8,8%), labības produktiem (+3,4%) un svaigai gaļai (+1,9%). Cenas pieauga arī augļiem, konditorejas izstrādājumiem, eļļai un taukiem, pienam un piena produktiem, tējai, kafijai. Akciju rezultātā samazinājās siera cenas.

Novembrī turpināja pieaugt maksa par siltumenerģiju (+8,0%). Dārgāki kļuva mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+2,7%), atkritumu savākšana (+1,3%), īres maksa (+1,2%). Pieauga mājokļa uzturēšanai un remontam izmantojamo materiālu cenas (+1,2%), kā arī cietā kurināmā cenas (+1,5%). Par 0,7% sadārdzinājās ēdināšanas pakalpojumi.

Cenas pieauga mēbelēm, grīdas segumiem, medicīniskajiem produktiem, atpūtas un kultūras, personīgās aprūpes iestāžu, apdrošināšanas, mājas aprūpes, privāttransporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem.

Novembrī turpināja samazināties cenas degvielai (-2,4%) un tabakas izstrādājumiem (-0,7%). Lētāki kļuva arī telekomunikāciju pakalpojumi.

Akciju ietekmē lētāki kļuva velosipēdi, foto iekārtas un personīgās aprūpes preces. Cenas samazinājās arī sadzīves aprīkojumam, autotransportam un datu apstrādes iekārtām.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, šā gada novembrī patēriņa cenas pieauga par 6,4%, tai skaitā precēm – par 6,0%, bet pakalpojumiem – par 7,5%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 12 mēnešu laikā bija siltumenerģijas, dārzeņu un ēdināšanas pakalpojumu cenu kāpumam.

Patēriņa cenu gada pieauguma temps novembrī ir palielinājies. Visbūtiskāk to veicināja siltumenerģijas cenu kāpums, kas šogad bija straujāks nekā pirms gada, kad straujāk siltumenerģija sadārdzinājās oktobrī. Atsevišķu pārtikas produktu, īpaši maizes un graudaugu izstrādājumu, dārzeņu, svaigas gaļas un piena produktu cenas š.g. novembrī pieauga vairāk nekā pērn. Kāpuma tempu palielināja arī degvielas un telekomunikāciju pakalpojumu cenas, kas š.g. novembrī samazinājās lēnāk nekā pirms 12 mēnešiem.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2006.gada novembrī salīdzinot ar:

2005.g. novembri

2005.g. decembri

2006.g. oktobri

Kopā

6.4

6.5

1.0

Pārtika

9.1

8.6

2.1

Alkohols, tabaka

7.9

8.2

-0.3

Apģērbs, apavi

0.2

2.2

0.0

Mājoklis

13.8

13.6

2.5

Mājokļa iekārta

3.3

3.8

0.9

Veselība

6.2

6.2

0.4

Transports

0.0

1.2

-0.7

Sakari

-4.5

-3.4

-0.4

Atpūta, kultūra

2.7

2.1

0.5

Izglītība

11.0

10.8

0.0

Viesnīcas, restorāni

11.7

10.8

0.7

Pārējie

7.3

6.6

0.5

Mēneša laikā

Siltumenerģija

+0.31

Dārzeņi, kartupeļi

+0.19

Maize

+0.19

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.06

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.04

Piens un piena produkti

+0.04

Labības produkti

+0.03

Degviela

-0.10

Gada laikā

Siltumenerģija

+0.71

Dārzeņi, kartupeļi

+0.63

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.63

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.52

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.43

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.33

Piens, siers, olas

+0.29

Degviela

-0.29

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada decembrī tiks paziņota 2007.gada 9.janvārī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi