Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2006.g. oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada oktobrī, salīdzinot ar 2006.gada septembri, palielinājās par 0,5%. Precēm cenas pieauga par 0,6%, bet pakalpojumiem – par 0,4%. 2005.gada oktobrī, salīdzinot ar 2005.gada septembri, vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,8%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām bija pārtikas produktu, apģērba un apavu cenu kāpumam, kā arī degvielas cenu kritumam.

Salīdzinot ar cenu kritumu iepriekšējos mēnešos, oktobrī dārzeņu cenas pieauga par 16,3%. Dārgāka kļuva gaļa un gaļas izstrādājumi (+1,5%), maize (+0,9%), labības produkti (+1,4%), konditorejas izstrādājumi (+1,7%). Cenas pieauga arī pienam un piena produktiem, sieram, olām, eļļai, taukiem, cukuram. No pārtikas produktiem cenas nemainījās augļiem, bet samazinājās kartupeļiem, svaigām zivīm, kafijai un atspirdzinošajiem dzērieniem.

Apģērbu cenas pieauga par 2,6%, bet apavu – par 2,9%, ko galvenokārt noteica izpārdošanas akciju noslēgums un jaunās sezonas preču tirdzniecības sākums.

Par 1,9% palielinājās siltumenerģijas, bet par 1,2% cietā kurināmā cenas.

Dārgāki kļuva alkoholiskie dzērieni, mājsaimniecības preces un sadzīves aprīkojums, transportlīdzekļu iegāde, auto rezerves daļas, laikraksti, grāmatas, ziedi, kā arī mājas aprūpes, sporta, atpūtas, ēdināšanas un personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumi.

Oktobrī turpināja samazināties degvielas cenas (-6,3%).

Akciju ietekmē par 1,0% lētāki kļuva tabakas izstrādājumi. Stājoties spēkā ziemas sezonas cenām, par 10,8% lētāki kļuva viesnīcu pakalpojumi. Cenas samazinājās arī TV, video, audio un foto tehnikai, sporta un atpūtas piederumiem, ceļojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, patēriņa cenas pieauga par 5,6%, tai skaitā precēm – par 5,3%, bet pakalpojumiem – par 6,7%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 12 mēnešu laikā bija ēdināšanas pakalpojumu, dārzeņu un siltumenerģijas cenu kāpumam, kā arī degvielas un telekomunikāciju pakalpojumu cenu kritumam.

Patēriņa cenu gada pieauguma temps oktobrī turpināja samazināties. Tāpat kā pirms mēneša to visbūtiskāk ietekmēja degvielas cenu kritums. Tempa samazināšanos veicināja arī lēnāks nekā pērn cenu pieaugums siltumenerģijai un gāzei. Savukārt pārtikas produktu, īpaši gaļas izstrādājumu, labības produktu un dārzeņu ietekme uz kopējo cenu līmeni ir pieaugusi.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2006.gada oktobrī salīdzinot ar:

2005.g. oktobri

2005.g. decembri

2006.g. septembri

Kopā

5.6

5.5

0.5

Pārtika

8.6

6.4

1.2

Alkohols, tabaka

8.7

8.6

-0.3

Apģērbs, apavi

0.3

2.1

2.7

Mājoklis

12.5

10.8

0.6

Mājokļa iekārta

2.6

2.8

0.7

Veselība

5.8

5.8

0.0

Transports

-1.7

1.9

-1.9

Sakari

-6.5

-3.0

-0.1

Atpūta, kultūra

2.6

1.6

0.3

Izglītība

11.0

10.7

0.1

Viesnīcas, restorāni

11.4

10.1

1.0

Pārējie

6.3

6.1

1.0

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.15

Apģērbi

+0.11

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.11

Siltumenerģija

+0.07

Apavi

+0.06

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.06

Tabakas izstrādājumi

-0.03

Degviela

-0.29

Gada laikā

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.61

Dārzeņi, kartupeļi

+0.53

Siltumenerģija

+0.52

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.44

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.36

Augļi

+0.31

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.31

Degviela

-0.48

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada novembrī tiks paziņota š.g. 8.decembrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi