Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2006.g. septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada septembrī, salīdzinot ar 2006.gada augustu, palielinājās par 0,7%. Precēm cenas pieauga par 0,3%, bet pakalpojumiem – par 1,6%. 2005.gada septembrī, salīdzinot ar 2005.gada augustu, vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,5%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada septembrī,salīdzinot ar augustu

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām bija apģērba, apavu, ēdināšanas un izglītības pakalpojumu cenu kāpumam, kā arī degvielas cenu kritumam.

Noslēdzoties izpārdošanas akcijām un sākoties jaunās sezonas preču tirdzniecībai, cenas apģērbam pieauga par 7,4%, bet apaviem – par 15,5%.

Jaunajā mācību gadā dārgāki kļuvuši izglītības pakalpojumi (+10,3%), īpaši augstskolās bakalaura programmu studijās un pieaugušo apmācības kursos.

Turpināja sadārdzināties ēdināšanas pakalpojumi (+3,3%), galvenokārt uzņēmumu un mācību iestāžu ēdnīcās. Cenas pieauga vairākiem pārtikas produktiem, tostarp maizei, konditorejas izstrādājumiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, piena produktiem, sieram, olām, margarīnam un cukuram.

Būtiski sadārdzinājās cietais kurināmais (+7,4%).

Septembrī ievērojami lētāka kļuva autodegviela (-7,2%). Cenas samazinājās augļiem (-8,2%), dārzeņiem (-12,9%), kartupeļiem (-18,4%) un svaigām zivīm (-5,0%). Lētāka kļuva foto un datortehnika, sadzīves ierīces, telefoni, kā arī aviobiļetes un tūrisma pakalpojumi.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, patēriņa cenas pieauga par 5,9%, tai skaitā precēm – par 5,8%, bet pakalpojumiem – par 6,4%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām gada laikā bija siltumenerģijas un ēdināšanas pakalpojumu cenu kāpumam, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu cenu kritumam.

Patēriņa cenu gada pieauguma temps septembrī ir samazinājies. Vairāk nekā par 0,8 procentpunktiem vidējo cenu līmeni pazemināja cenas kritums degvielai. Šā gada septembrī tā ievērojami palētinājās pretstatā straujam cenu pieaugumam pērn. Lēnāk nekā pērn pieauga ēdināšanas un transporta pakalpojumu, kā arī personīgās aprūpes preču un pakalpojumu cenas, kas arī veicināja pieauguma tempa samazināšanos.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2006.gada septembrī salīdzinot ar:

2005.g. septembri

2005.g. decembri

2006.g. augustu

Kopā

5.9

4.9

0.7

Pārtika

8.1

5.1

-0.6

Alkohols, tabaka

9.1

8.9

0.7

Apģērbs, apavi

0.6

-0.5

9.2

Mājoklis

15.6

10.2

1.1

Mājokļa iekārta

2.4

2.2

0.4

Veselība

6.0

5.8

0.5

Transports

-0.5

3.9

-2.8

Sakari

-8.1

-3.0

-0.2

Atpūta, kultūra

2.6

1.2

0.2

Izglītība

11.1

10.6

10.3

Viesnīcas, restorāni

11.5

9.1

3.3

Pārējie

5.6

5.1

1.0

Mēneša laikā

Apģērbi

+0.30

Apavi

+0.27

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.18

Izglītības pakalpojumi

+0.15

Piens, siers, olas

+0.08

Augļi

-0.16

Dārzeņi, kartupeļi

-0.29

Degviela

-0.36

Gada laikā

Siltumenerģija

+0.66

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.61

Dārzeņi, kartupeļi

+0.49

Gāze

+0.41

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.41

Augļi

+0.34

Tabakas izstrādājumi

+0.30

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.41


2006.gada 9 mēnešos patēriņa cenas ir pieaugušas par 4,9% (t.i., š.g. septembrī, salīdzinot ar 2005.gada decembri). Lielākā ietekme uz cenu pieaugumu deviņos mēnešos bija ēdināšanas pakalpojumu (+9,0%), siltumenerģijas (+8,5%), tabakas izstrādājumu (+9,7%) un degvielas (+5,5%) cenu kāpumam.

Pērn cenu pieaugums attiecīgajā periodā bija 5,9%. Šogad lēnāk nekā pērn cenas pieauga degvielai, vairumam pārtikas produktu un veselības aprūpes pakalpojumiem. Savukārt energoresursu (elektroenerģijas, gāzes, siltumenerģijas), ūdensapgādes un kanalizācijas, atkritumu savākšanas, alkoholisko dzērienu, augļu un dārzeņu cenas š.g. deviņos mēnešos pieauga straujāk nekā pērn.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada oktobrī tiks paziņota š.g. 8.novembrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa

Tālr. 7366865

Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi