Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,3 %

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri, vidējais patēriņa cenu līmenis* palielinājās par 2,3 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 1,9 % un pakalpojumiem – par 3,1 %.

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2020. gada februārī bija par 9,4 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 7,7 %, bet pakalpojumiem – par 13,7 %.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri, bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 4,4 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+10,4 %), cūkgaļai (+14,3 %), mājputnu gaļai (+8,0 %) un gaļas izstrādājumiem (+8,7 %). Cenas pieauga arī svaigiem augļiem (+19,4 %) un svaigiem dārzeņiem (+7,4 %). Dārgākas bija svaigas vai atdzesētas zivis (+14,6 %), konditorejas izstrādājumi (+2,2 %), milti un citi graudaugi (+5,3 %), rīsi (+9,9 %). Savukārt lētāka kļuva kafija (-4,4 %), siers un biezpiens (-1,1 %), skābais krējums (-3,0 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,5 %. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 0,9 %, galvenokārt sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumu cenas kāpa vidēji par 2,6 %.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 3,4 %, ko galvenokārt veidoja cenu kāpums vispārējās medicīniskās prakses, zobārstniecības un ārstu speciālistu pakalpojumiem. Dārgāki kļuva arī farmaceitiskie produkti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās par 2,7 %, ko noteica cenu kāpums degvielai par 4,8 %, tai skaitā benzīnam – par 9,0 % un dīzeļdegvielai – par 2,4 %, kamēr auto gāzei vidējais cenu līmenis gada laikā saglabājās nemainīgs. Dārgāka kļuva personisko transportlīdzekļu apkope un remonts, kā arī pasažieru pārvadājumi, tai skaitā pārvadājumi pa autoceļiem, aviopārvadājumi un pārvadājumi ar vilcienu. Savukārt lietotām automašīnām vidējais cenu līmenis samazinājās.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi kļuva dārgāki par 1,9 %. Gada laikā vidējais cenu līmenis pieauga televīzijas abonēšanas maksai, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, laikrakstiem un žurnāliem, kā arī atpūtas un sporta pakalpojumiem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,5 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis palielinājās restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 3,7 %, ēdnīcu pakalpojumiem – par 4,9 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija siltumenerģijai, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, mājokļa īres maksai, atkritumu savākšanai, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, apģērbiem. Cenu samazinājums bija dabasgāzei, elektroenerģijai un autotransportlīdzekļu apdrošināšanai.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2020. gada februārī, salīdzinot ar:

2019. g. februāri

2019. g. decembri

2020. g. janvāri

Kopā

2,3

0,5

0,1

pārtika

4,4

2,7

1,0

alkohols, tabaka

1,5

0,7

-0,5

apģērbs, apavi

0,9

-7,7

1,4

mājoklis

0,1

-0,2

0,0

mājokļa iekārta

0,8

0,5

-0,4

veselība

3,4

1,7

0,3

transports

2,7

0,2

-1,5

sakari

2,3

1,1

0,0

atpūta, kultūra

1,9

0,2

0,6

izglītība

-0,5

0,1

0,0

restorāni, viesnīcas

3,5

1,0

0,8

pārējie

0,9

1,6

-0,2

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,1 %

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,1 %. Pakalpojumiem cenas pieauga par 0,5 %, savukārt precēm vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Lielākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

 

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 1,0 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+14,2 %) un svaigiem augļiem (+2,5 %). Cenas pieauga arī žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,4 %) un mājputnu gaļai (+1,6 %). Dārgāki kļuva konditorejas izstrādājumi (+1,9 %), biezpiens (+3,9 %), saldumi (+5,6 %), svaigas vai atdzesētas zivis (+4,6 %). Savukārt cūkgaļai (-3,0 %), kafijai (-3,0 %), jogurtam (-4,8 %), šokolādei (-3,7 %), piena produktiem (-1,7 %), makaronu izstrādājumiem (-5,8 %) un olām (-2,9 %) cenas mēneša laikā samazinājās.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis samazinājās par 1,1 %, ko galvenokārt ietekmēja akcijas alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,5 %.

Apģērbiem cenas pieauga par 2,1 %, bet apaviem – par 0,2 %.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 1,5 %. Degviela kļuva lētāka par 3,7 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 4,4 %, benzīns – par 3,1 % un auto gāze – par 0,7 %. Savukārt pasažieru aviopārvadājumi mēneša laikā sadārdzinājās.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi kļuva dārgāki par 0,6 %. Vidējais cenu līmenis pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un ziediem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,8 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis palielinājās restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 0,6 %, ēdnīcu pakalpojumiem – par 0,9 %. Viesnīcu pakalpojumi kļuva dārgāki vidēji par 2,3 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija farmaceitiskajiem produktiem un mājokļa īres maksai. Savukārt lētākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, kā arī materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam.

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2020. gada martā paziņos 8. aprīlī.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
E-pasts: Natalja.Dubkova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366644

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi