Preses relīze

Patēriņa cenas 2006.gada jūnijā pieaugušas par 0,3%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada jūnijā, salīdzinot ar 2006.gada maiju, pieauga par 0,3%. Precēm cenas nemainījās, bet pakalpojumiem palielinājās – par 1,0%. 2005.gada jūnijā, salīdzinot ar 2005.gada maiju, vidējais cenu līmenis pieauga par 0,6%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju  

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām jūnijā bija augļu, ogu, kartupeļu un telekomunikāciju pakalpojumu cenu kāpumam, kā arī apavu un dārzeņu cenu kritumam.

Galvenokārt sezonālo cenu svārstību ietekmē augļu un ogu cenas pieauga par 8,1%, bet kartupeļu – par 25,9%.

Noslēdzoties vairākām akcijām, par 1,9% dārgāki kļuva telekomunikāciju pakalpojumi.

Jūnijā turpināja sadārdzināties tabakas izstrādājumi (+2,4%) un ēdināšanas pakalpojumi (+0,8%). Cenas pieauga ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, īres maksai. Dārgāki kļuva sauszemes transporta pakalpojumi un medicīnas pakalpojumi.

Sākoties sezonas preču izpārdošanām, lētāki kļuva apavi (-5,0%) un apģērbi (-0,1%).

Mēneša laikā dārzeņu cenas kritās vidēji par 9,9%.

Speciālo piedāvājumu un akciju ietekmē lētākas kļuva mājsaimniecības ierīces (-2,0%).

Cenas samazinājās arī TV, audio, video tehnikai, datortehnikai, fototehnikai, grieztajiem ziediem, mantas apdrošināšanas pakalpojumiem, piena produktiem, sieram, olām, gaļas un zivju izstrādājumiem, eļļām, taukiem un cukuram.

Pēc straujā cenu kāpuma maijā, jūnijā ievērojami samazinājās viesnīcu pakalpojumu cenas.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, patēriņa cenas pieauga par 6,3%, tai skaitā precēm – par 6,2%, bet pakalpojumiem – par 6,7%.

2006.gada 6 mēnešos patēriņa cenas pieauga par 3,8% (t.i. š.g. jūnijā, salīdzinot ar 2005.gada decembri). Minētajā laika periodā lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija degvielas (+13,1%), gāzes (+14,9%), siltumenerģijas (+6,0%), elektroenerģijas (+6,7%), ēdināšanas pakalpojumu (+4,7%) un alkoholisko dzērienu (+7,1%) cenu kāpumam, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu (-1,9%) un TV, audio, video un datortehnikas (-5,9%) cenu kritumam.

 Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Grupas 2006.gada jūnijā salīdzinot ar:

2005.g. jūniju

2005.g. decembri

2006.g. maiju

Kopā 6.3 3.8 0.3
Pārtika 5.8 5.5 0.3
Alkohols, tabaka 7.7 4.8 1.1
Apģērbs, apavi -0.8 -3.1 -1.5
Mājoklis 14.6 7.2 0.5
Mājokļa iekārta 2.2 0.8 -0.2
Veselība 4.4 4.4 0.2
Transports 9 6.1 0.3
Sakari -6.2 -2 1.7
Atpūta, kultūra 3.8 1.4 0.1
Izglītība 8.8 0.2 0
Viesnīcas, restorāni 13.4 4.8 0.4
Pārējie 5 1.8 0.1


 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti
 

Mēneša laikā

Augļi 0.14
Telekomunikāciju pakalpojumi 0.09
Tabakas izstrādājumi 0.07
Ēdināšanas pakalpojumi 0.04
Atpūtas un kultūras pakalpojumi 0.04
Mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi 0.03
Dārzeņi, kartupeļi -0.04
Apavi -0.1
Gada laikā
Degviela 0.87
Ēdināšanas pakalpojumi 0.68
Siltumenerģija 0.57
Gāze 0.48
Maize un graudaugu izstrādājumi 0.38
Gaļa un gaļas izstrādājumi 0.33
Alkoholiskie dzērieni 0.3
Telekomunikāciju pakalpojumi -0.32

Iepriekšējā gadā cenu pieaugums attiecīgajā periodā bija 4,5%. Šogad lēnāk nekā pērn pieauga nozīmīgākās patēriņa grupas - pārtikas produktu, kā arī ārstniecības pakalpojumu cenas, savukārt ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem un alkoholiskiem dzērieniem cenas š.g. pirmajos 6 mēnešos pieauga straujāk.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006. gada jūlijā tiks paziņota š.g. 8. augustā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr.7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi