Preses relīze

Patēriņa cenas 2006.gada maijā pieaugušas par 1,2%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada maijā, salīdzinot ar 2006.gada aprīli pieauga par 1,2%. Precēm cenas palielinājās par 1,4%, bet pakalpojumiem - par 0,7%. 2005.gada maijā, salīdzinot ar 2005.gada aprīli, vidējais cenu līmenis pieauga par 0,7%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada maijā,
salīdzinot ar aprīli

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām maijā bija dārzeņu, degvielas un ēdināšanas pakalpojumu cenu kāpumam.

Jaunās ražas dārzeņu cenas vidēji pieauga par 19,6%, bet kartupeļu cena - par 10,1%.

Vidēji par 7,0% maijā sadārdzinājās degviela. Līdzīgi kā aprīlī, straujākais cenu kāpums bija benzīnam.

Par 2,0% pieauga ēdināšanas pakalpojumu cenas, īpaši kafejnīcās un restorānos, ko daļēji ietekmēja hokeja čempionāts Rīgā. Tāpat vidēji par 30,1% dārgāki kļuva viesnīcu pakalpojumi.

Maijā stājās spēkā jaunie dabasgāzes piegādes tarifi, kas vidēji ir par 18,1% augstāki nekā iepriekšējie.

Pēc gada sākumā novērotā cenu krituma, maijā tabakas izstrādājumu cenas pieauga par 1,0%. Turpināja celties bezalkoholisko dzērienu cenas (+2,0%), īpaši kafijai un augļu sulām. Dārgāki kļuva arī konditorejas izstrādājumi, labības produkti, svaigas zivis, ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi, medikamenti, ceļojumi, frizētavu un mājas aprūpes pakalpojumi.

Maijā par 0,4% lētāki kļuva telekomunikāciju pakalpojumi. Cenas samazinājās arī grieztajiem ziediem, kosmētikas un higiēnas precēm, mobilajiem telefoniem, dzīvokļa iekārtas apdrošināšanai, datortehnikai, fototehnikai, apaviem, sadzīves aprīkojumam un atsevišķiem pārtikas produktiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, šā gada maijā patēriņa cenas pieauga par 6,6%, tai skaitā precēm – par 7,0%, pakalpojumiem – par 5,6%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 12 mēnešu laikā bija auto degvielai, ēdināšanas pakalpojumiem un siltumenerģijai, kas sadārdzinājās attiecīgi par 21,3%, 12,9% un 15,6%. Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija telekomunikāciju pakalpojumiem, kas gada laikā ir kļuvuši par 8,3% lētāki.

Salīdzinot ar aprīli, patēriņa cenu pieauguma temps ir kļuvis straujāks, ko galvenokârt noteica degvielas un gāzes sadārdzināšanās. Savukārt pārtikas produktu ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu turpināja samazināties.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2006.gada maijā salīdzinot ar:

2005.g.
maiju

2005.g.
decembri

2006.g.
aprīli

Kopā

6.6

3.6

1.2

Pārtika

7.0

5.2

1.9

Alkohols, tabaka

7.6

3.7

0.5

Apģērbs, apavi

0.4

-1.7

0.7

Mâjoklis

14.0

6.6

1.0

Mājokļa iekārta

3.2

1.0

0.1

Veselība

4.7

4.2

0.6

Transports

9.8

5.8

3.0

Sakari

-8.2

-3.6

-0.5

Atpūta, kultūra

3.1

1.3

0.1

Izglītība

8.8

0.2

0.0

Viesnīcas, restorāni

13.4

4.3

2.4

Pārējie

5.8

1.7

-0.1

Mēneša laikā 

Dārzeņi, kartupeļi

+0.34

Degviela

+0.33

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.11

Gāze

+0.11

Augļi

+0.09

Apģērbi

+0.05

Tabakas izstrādājumi

+0.03

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.02

 

Gada laikā 

Degviela

+0.96

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.66

Siltumenerģija

+0.57

Gāze

+0.48

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.43

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.41

Dārzeņi, kartupeļi

+0.34

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.45

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006. gada jūnijā tiks paziņota š.g.10. jūlijā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi